Tag Archives: ปริญญาดุษฎีบัณทิต

มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่นายเอมานูว์แอล มาครง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานแถลงข่าว ณ โรงแรมโซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้แก่นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อสดุดีผลงานอันโดดเด่นของนายเอมานูว์แอลในด้านดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมอบปริญญาอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ประมุขชาวต่างประเทศ โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานภายในงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มาร่วมงานในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ ในระหว่างงานแถลงข่าว ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวบรรยายถึงความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า เป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนที่มีมานานกว่า 30 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง และต้องการแสดงความขอบคุณด้วยการมอบปริญญาดังกล่าว ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูต การาชง ก็ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างฝรั่งเศสกับไทย และกล่าวว่า ประธานาธิบดี มาครง รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกล่าวอีกว่า ประธานาธิบดี มาครง เป็นคนหนุ่ม … Continue reading การแถลงข่าวการมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ประธานาธิบดีของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส