“ผศ.ดร.สมพิศ” คณบดีหญิงเก่ง ปั้น SUIC สู่วิทยาลัยนานาชาติ

การแข่งขันในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ในแวดวงธุรกิจเท่านั้น แวดวงการศึกษาซึ่งเป็นที่ “บ่มเพาะบุคลากร” ก็มีการพัฒนาเชิงรุก เพื่อชิงความเป็นหนึ่งการเป็นสถาบันในดวงใจของเยาวชน ผู้ปกครอง และองค์กรชั้นนำ
สถาบันการศึกษาหลายแห่งในปัจจุบัน จึงใช้กลยุทธ์เปิดหลักสูตรใหม่ ๆ พัฒนาหลักสูตรและโนฮาวที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับสถาบันการศึกษาชื่อดังในระดับโลก ฯลฯ และนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความตั้งใจ ในแผนการพัฒนาให้สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของไทยก้าวเข้าสู่ “วิทยาลัยนานาชาติ” ชั้นนำในอาเซียนให้จงได้!! ซึ่งเป็นความตั้งใจของ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC11) ที่มีเป้าหมายการปั้น SUIC สู่วิทยาลัยนานาชาติชั้นนำของอาเซียนอย่างมุ่งมั่น

“คุณภาพและความแตกต่างของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มต้นด้วยการเปิดหลักสูตรร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานในต่างประเทศ ในรูปแบบปริญญาร่วม 2 สถาบัน หรือ Double Degree ทั้งกับ สถาบันวาแตล, เรนซ์ สคูล ออฟ บิสซิเนส, ปารีส สคูล ออฟ บิสซิเนส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ และการจัด Work Study Tour กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนที่จะยกระดับทุกหลักสูตรจนเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วด้วยการจัดการเรียนการสอน 6 หลักสูตร”

ด้วยความตระหนักถึงกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ขึ้นเมื่อปี 2003 พร้อมนำเสนอหลักสูตรด้านศิลปกรรมและการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพ ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วย 6 หลักสูตรใหม่ที่แตกต่าง และโดดเด่นรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจในยุคปัจจุบัน พร้อมขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เด็กที่เข้ามาเรียนจะได้สองปริญญา คือ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาจากพาร์ทเนอร์ ซึ่งก็คือ สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส ปารีส สคูล ออฟ บิสซิเนส ประเทศฝรั่งเศส หรือ BCU เบอร์มิ่งแฮม ประเทศ อังกฤษ (Birmingham City University, England)

ปีการศึกษา 2017 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิด 6 หลักสูตรที่รองรับเศรษฐกิจดิจิตอล ในจำนวนนั้นมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา B.B.A. Luxury Brand Management ที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ครอบคลุมเนื้อหาพื้นฐานทางการบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตราสินค้าหรูหราอย่างสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตราสินค้า มุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งปัจจุบัน

กลุ่มสินค้าหรูเป็นกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก เชื่อว่าภายในปี 2563 มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 290 กว่าพันล้านยูโร อีกทั้งรัฐบาลพยายามจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการชอปปิงอย่างหรูหรา

ผศ.ดร.สมพิศ กล่าวว่า ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ทุกองค์ความรู้ที่ถูกหลอมรวมด้วยศาสตร์ต่าง ๆ คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนนำไปต่อยอด ปรับใช้ในทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานที่มีศักยภาพจนถึงการเป็นผู้บริหารของบริษัทระดับแถวหน้าในประเทศและต่างประเทศ ที่มีวิสัยทัศน์ และนำไปใช้สร้างสรรค์พัฒนากิจการส่วนตัว

การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนแต่ช่วยสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ที่คุ้มค่าในทุกมิติทั้งต่อภาพรวมธุรกิจ สังคมและหนุนเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน.

…………………………………….
โดย นภาพร พานิชชาติ
napapornp@dailynews.co.th
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/576366#