นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนสนับสนุนจาก SUIC เพื่อเข้าร่วมโครงการ International Summer Programme ที่ Birmingham City University เป็นเวลาสามสัปดาห์ 22 กค-9 สค.