สถานที่ตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 72 ชั้น 8-9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (ไปรษณีย์กลาง)  ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
แผนที่: Google map CAT Telecom Building

Tel : 02 639 7521-3
Fax : 02 639 7524
E-mail : suicfaculty@gmail.com

Send us a message

Please fill the form so we can come back to you as soon as possible.