สถานที่ตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 5
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ Bangkok 10170 Thailand
แผนที่ : Google Map

Tel : 02 849 7522 , 02 880 8361-3 ต่อ 0 หรือ 511
Fax : 02 849 7524
E-mail : suicfaculty@gmail.com


สถานที่ตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (บางรัก)
ชั้น 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม (ไปรษณีย์กลาง)  ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
แผนที่: Google map CAT Telecom Building

Tel : 02 639 7521-3
Fax : 02 693 7524
E-mail : suicfaculty@gmail.com

Send us a message

Please fill the form so we can come back to you as soon as possible.