วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (DCD)

1. ผลงาน “อัวะเน้ง” จัดทำโดยศิษย์เก่า DCD และทีม (จิตาภา ตั้งศรีอู่ยา และ ปาณิสรา ชูแก้ว สองในสมาของสมาชิกทีม) ได้รับทั้งรางวัลชนะเลิศ และ Popular Vote คว้าเงินรางวัลรวมมูลค่า 70,000 บาท จากงาน Motion Graphics Contest ที่จัดโดยศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร
Link ผลงาน
https://www.facebook.com/sac.anthropology/videos/1731279420327709/

2. ผลงาน “Untitled Bangkok” ศิลปนิพนธ์ของ นายธนัท เลิศเลื่อมใส ได้รับคัดเลือกแสดงในงานปล่อยแสงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Design Week 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์
Link ผลงาน
https://www.facebook.com/natts.lertlaumsai/videos/vb.100002787767006/1240417799394467/?type=3
Link ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการจัดแสดงผลงานปล่อยแสง
https://www.facebook.com/ploysaeng.TCDC/photos/a.245372555539863/1935347846542317/?type=3&theater

3. ผลงาน “Water Footprint Calculator” โดย นางสาวรณกร ขุนพานิช (นักศึกษา DCD เอกวิชา Interactive Design ชั้นปีที่ 3) ได้รับคัดเลือกแสดงในงานปล่อยแสงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Design Week 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์
Link ผลงาน
http://learning.in.th/esd/waterfootprintcalculator/

4. ผลงาน “Alcoholic” โดย นายณัฏฐพัชร ปอวงศ์สว่าง พานิช (นักศึกษา DCD เอกวิชา Interactive Design ชั้นปีที่ 3) ได้รับคัดเลือกแสดงในงานปล่อยแสงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Design Week 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์
Link ผลงาน
http://learning.in.th/esd/alcoholic/

5. ผลงาน “Carbon Footprint Calculator โดย นางสาวนีนารา รุ่งสกุล (นักศึกษา DCD เอกวิชา Interactive Design ชั้นปีที่ 3) ได้รับคัดเลือกแสดงในงานปล่อยแสงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Design Week 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์
Link ผลงาน
http://learning.in.th/esd/carbonfootprintcalculator/