วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีแด่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น “Cavaliere dell’ Ordine della Stella d’Ivoire Italia” จากสาธารณรัฐอิตาลี
โดย H.E. Mr.Francesco Saverio Nisio:ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ค.2561  ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย