Category Archives: News Release

International Artists joins Students of Silpakorn University in a workshop & exhibtion project 'Artist in Residence' วิทยาลัยนานาชาติร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์และสถานทูตฝรั่งเศสร่วมกันจัดโครงการ Artists in residence กับสถาบันศิลปะ จากฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปนและโปรตุเกส ที่ได้ส่งนักศึกษามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแต่งกายแฟชั่นให้หุ่นโดยใช้วัสดุไทยเป็นเวลาสองอาทิตย ณ วิทยาลัยนานาชาติ บางรัก โดยได้มีการนำเสนอผลงานในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ บ้านพักท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในเวลา 15.30 น S__146751495S__146751494S__146751508S__146751509S__146751507S__146751493S__146751500S__146751511S__146751496S__146751502S__146751499S__146767876S__146751510S__146751498S__146751492 http://www.french-highlights.com/culture  

29 May- 2 June 2018 Nine students representing SUIC/Vatel joined Thailand Ultimate Chef Challenge 2018, a series of cooking contests organised by World Association of Chef Societies (WACs). This is the biggest culinary competition in Thailand, which was attended by more than 1000 chefs from more than 10 countries Congratulations to all the prize winners, … Continue reading นักศึกษาการโรงแรมแข่งชนะ Thailand Ultimate Chef Challenge

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น “Cavaliere dell’ Ordine della Stella d’Ivoire Italia” จากสาธารณรัฐอิตาลี โดย H.E. Mr.Francesco Saverio Nisio:ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ค.2561  ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย

  ผ่านไปแล้วกับงานแสดงดนตรีกลางแจ้ง   Music Rhapsody, …once at home การเล่นดนตรีสดจากเหล่านักดนตรีทั้งของมหาวิทยาลัยและวงดัง เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561   ที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน จัดโดย นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสรรค์สร้างสุนทรียภาพแห่งดนตรี โดย CHART SUCHART – HERS  – EWERY ติดตามงานดีๆจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติกันได้อีกในโอกาสหน้า!   #musicrhapsody #onceathome #chartsuchart  

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ----------------------------------------- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศกำหนดการและหลักเกณฑ์ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในระบบรับตรง ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศ หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการและวิธีการสมัครสอบ กำหนดการรับสมัครและกำหนดการสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมาถึงสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที ระบบรับตรง รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 ระยะเวลารับสมัคร สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย์   2-18 พฤษภาคม 2561 2-16 พฤษภาคม … Continue reading ประกาศรับสมัครระบบรับตรง 2561
ข้อมูลทั่วไปรายชื่อสอบภาษาอังกฤษรายชื่อสอบสัมภาษณ์การโรงแรม (HM)รายชื่อสอบสัมภาษณ์การสื่อสารดิจิทัล (DCD)รายชื่อสอบสัมภาษณ์อีเว้นท์และกิจกรรมสันทนาการ (ELM)รายชื่อสอบสัมภาษณ์ลักซ์ชัวรี่แบรนด์ (LBM)ข้อมูลทั่วไป เรียน  ผู้สมัครสอบเข้า หลักสูตรศิลปบัณฑิต (DCD) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (HM / ELM / LBM) ทุกท่าน วิทยาลัยนานาชาติ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (Interview). โปรดดูประกาศบนหน้าเว๊บ www.admission.su.ac.th ในวันที่ 19 เมษายน 2561 - วันสอบ        : วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 (รายงานตัว อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์) - สถานที่สอบ : ชั้น 8 ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพ ผู้สมัครหลักสูตร DCD ทุกคนจะต้องส่ง CD-Portfolio มายังวิทยาลัยนานาชาติ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทุกคนจะต้องนำ Printed Personal Profile มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ - วันสอบ    … Continue reading ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

As a part of 791 121 Practical Applications and 791 114 Wine and Beverage Knowledge courses, on 3-5 April, 2018 our second year students of B.B.A.in Hotel Management programme have a great opportunity to visit and learn from the real experts. SUIC would like to thanks to Shangri-La Hotel, Bangkok, Siam Winery, CHANN Bangkok-Noi not … Continue reading นักศึกษาการโรงแรมทัศนศึกษา

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN HOTEL MANAGEMENT AN INTERNATIONAL DOUBLE DEGREE PROGRAMME IN COLLABORATION WITH VATEL HOTEL AND TOURISM BUSINESS SCHOOL, FRANCE   วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 อาจารย์Laurent ได้นำพาคณะนักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาชาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวน 20 คน เดินทางไปฝึกงานประมาณ 5 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในหลายเมือง เช่น ปารีส และ  French Riviera เป็นต้น โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวาแตลรออยู่ที่สนามบินปารีสเพื่อช่วยกันพานักศึกษาส่งตามโรงแรมที่เป็นสถานที่ฝึกงานของแต่ละคน โครงการฝึกงานระยะยาวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการจัดการโรงแรมดับเบิ้ลดีกรีกับสถาบันวาแตลทั่วโลก อาทิ อเมริกา และประเทศในยุโรป อื่นๆอีกมาก มาร่วมกันมีประสบการณ์ระดับโลกในอุตสาหกรรมการโรงแรมแบบนี้ ได้ที่นี่กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร