Category Archives: News Release

เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการ Artist in Residence. ด้วยทางสถานเอกอัครราชฑูตประเทศฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยได้มีความร่วมมือในการจัดโครงการผลงานสร้างสรรค์ระหว่างศิลปินจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเข้าร่วมโครงการ Artist in Residence โดยโครงการจะเป็นการร่วมมือกันรังสรรค์เสื้อผ้า เครื่องประดับเพื่อการแต่งกายให้กับหุ่นเสมือนจริงจำนวน 5 หุ่น ตามกลุ่มที่กำหนด เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคารกสท. บางรัก เพื่อนำไปจัดแสดงเผยแพร่ต่อไป โดยวิทยาลัยนานาชาติจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่และวัสดุ/อุปกรณ์ในการผลิตเสื้อผ้า เครื่องประดับสำหรับแต่ละกลุ่ม ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 5 คน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการออกแบบเสื้อผ้า และ เครื่องประดับ ร่วมกับศิลปินจากประเทศต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 - 3 พฤษภาคม … Continue reading ขอเชิญร่วมโครงการ Artist in Residence @SUIC
ประกาศโควต้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมสาขาวิชาออกแบบสื่อสารดิจิทัล สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหราประกาศโควต้า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 2 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีโควตา 28 จังหวัด แยกตามสาขาวิชา    รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เอกสารที่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมมา บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้ แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์จากโรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้ว (มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวสอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ admissions.su.ac.th หรือ www.reg.su.ac.th เอกสารอื่น ๆ ที่คณะระบุไว้เพิ่มเติม (ดูรายละเอียดด้านล่าง) วันสอบสัมภาษณ์ :        วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลารายงานตัว :         จะต้องมารายงานตัวอย่างน้อย 15 นาที ก่อนถึงรอบเวลาสัมภาษณ์ เวลาสอบสัมภาษณ์ :      09.00 น. เป็นต้นไป       สถานที่ :  วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 8 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 00812001002  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม … Continue reading ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควต้า 28 จังหวัด
ข้อมูลทั่วไปรายชื่อสอบภาษาอังกฤษรายชื่อสอบสัมภาษณ์การโรงแรม (HM)รายชื่อสอบสัมภาษณ์การสื่อสารดิจิทัล (DCD)รายชื่อสอบสัมภาษณ์อีเว้นท์และกิจกรรมสันทนาการ (ELM)รายชื่อสอบสัมภาษณ์ลักซ์ชัวรี่แบรนด์ (LBM)ข้อมูลทั่วไป เรียน  ผู้สมัครสอบเข้า หลักสูตรศิลปบัณฑิต (DCD) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (HM / ELM / LBM) ทุกท่าน วิทยาลัยนานาชาติ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (Interview). โปรดดูประกาศบนหน้าเว๊บ www.admission.su.ac.th ในวันที่ 19 เมษายน 2561 - วันสอบ        : วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 (รายงานตัว อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาสัมภาษณ์) - สถานที่สอบ : ชั้น 8 ตึกสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพ ผู้สมัครหลักสูตร DCD ทุกคนจะต้องส่ง CD-Portfolio มายังวิทยาลัยนานาชาติ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจ ทุกคนจะต้องนำ Printed Personal Profile มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย กำหนดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ - วันสอบ    … Continue reading ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์และสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

As a part of 791 121 Practical Applications and 791 114 Wine and Beverage Knowledge courses, on 3-5 April, 2018 our second year students of B.B.A.in Hotel Management programme have a great opportunity to visit and learn from the real experts. SUIC would like to thanks to Shangri-La Hotel, Bangkok, Siam Winery, CHANN Bangkok-Noi not … Continue reading นักศึกษาการโรงแรมทัศนศึกษา

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION IN HOTEL MANAGEMENT AN INTERNATIONAL DOUBLE DEGREE PROGRAMME IN COLLABORATION WITH VATEL HOTEL AND TOURISM BUSINESS SCHOOL, FRANCE   วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 อาจารย์Laurent ได้นำพาคณะนักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาชาวิชาการจัดการโรงแรม จำนวน 20 คน เดินทางไปฝึกงานประมาณ 5 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในหลายเมือง เช่น ปารีส และ  French Riviera เป็นต้น โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของสถาบันวาแตลรออยู่ที่สนามบินปารีสเพื่อช่วยกันพานักศึกษาส่งตามโรงแรมที่เป็นสถานที่ฝึกงานของแต่ละคน โครงการฝึกงานระยะยาวนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการจัดการโรงแรมดับเบิ้ลดีกรีกับสถาบันวาแตลทั่วโลก อาทิ อเมริกา และประเทศในยุโรป อื่นๆอีกมาก มาร่วมกันมีประสบการณ์ระดับโลกในอุตสาหกรรมการโรงแรมแบบนี้ ได้ที่นี่กับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

งานสัมมนา  “การตลาดของไมซ์และการท่องเที่ยวไทยภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 SMART MARKETING OF MICE & TOURISM UNDER THAILAND 4.0”    วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องโลตัสสวีท 3 – 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีความประสงค์ที่จะบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ด้านวิชาการ ด้วยการเผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม  โดยบูรณาการความรู้ใหม่กับการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ด้วยการเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณะทางด้านธุรกิจและการตลาด การเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนและการบูรณาการในการเรียน โดยในงานนี้ทางวิทยาลัยได้รีบเกียรติจากสองวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่จะได้มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์แก้ผู้เข้าร่วมสมัมมนา ได้แก่ คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) คุณกนกนาฏ สุทธศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลภาคพื้นเอเชีย กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเบลมองด์ ประเทศอังกฤษ อาจารย์อริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา (พิธิกร) … Continue reading สัมมนาการตลาดภายใต้ไทยแลนด์ 4.0

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่างานเช่าใช้ชุดซอฟท์แวร์สำหรับงานสื่อสร้างสรรค์ สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล Adobe Software ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกซ์ กดที่นี่ เพื่อ ดูรายละเอียด ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ที่นี่

Workshop for students of Silpakorn University International College (SUIC) 's BBA in Event and Leisure Marketing and Mod'Art International (Fashion Management), Paris March 16, 2018: 9th Floor CAT Telecom building Bangrak, Bangkok, Thailand. Students can have cross cultural practice in brainstorming and exchanging idea on fashion event project, apply of interdisciplinary on Fashion management and … Continue reading Workshop of SUIC & Mod’Art International 2018TH

สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/2 ทุกหลักสูตร  คลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ http://www.suic.su.ac.th/admission-announcement/ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึก CAT บางรัก ที่วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 9

งานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอศิลป์แห่งชาติ ได้มีพิธีเปิดงานอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรม จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้เชิญ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ เกียรติคุณคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร ซึ่งปรับปรุงจากข้อตกลงเดิม เมื่อพุทธศักราช 2538 เพื่อดำเนินงานร่วมกันในด้านต่างๆ