Category Archives: News Release

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษาภาคต้น 2564 (รอบที่ 2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ (1) สถาบัน Vatel Hotel and Tourism Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (2) มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมซิตี้ (Birmingham City University) สหราชอาณาจักร ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (3) สถาบัน Paris School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา โดยผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสามหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันจากต่างประเทศข้างต้น หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาบัณฑิต ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดการรับสมัคร รอบที่ … Continue reading ประกาศรับตรงรอบที่ 2 สำหรับปีการศึกษา 1/2564

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใคร่ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ  ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8-9 อาคารกสท. โทรคมนาคม บางรัก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.  ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท โดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยกับครอบครัวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารและเป็นผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ   ดังนี้ สุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาหารฝรั่งเศส และ Luxury Brand Dictée เขียน-ตาม-คำ-อ่าน คณิตคิดเร็ว (ภาษาฝรั่งเศส) การตอบคำถามหลังชมคลิปวีดิโอ ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครตามความสนใจที่จะเข้าร่วมโดยดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างและส่งกลับมายัง ผศ.ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์  อีเมลล์ chanpiwat_s@silpakorn.edu หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 02-639 7522 ต่อ 102   ทั้งนี้ … Continue reading การแข่งขัน À SUIC, le français c’est amusant! 2020

Guidelines for Working, Teaching, Learning and Social Distancing Measures in Response to the COVID-19 Outbreak  All classroom teaching and learning will proceed with online delivery methods until 30 August 2020. (However, Intensive courses for student ID 63 will be conducted on site). All classes will be conducted on site from 31st August 2020 (unless informed … Continue reading Guidelines for Working, Teaching, Learning and Social Distancing Measures in Response to the COVID-19

SILPAKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE SUIC is part of Silpakorn University, a leading Thai university with a focus on preserving national arts and cultures, and providing high quality international education programmes in business, art and design. With continual improvements in research and education, SUIC supports creative training and academic services, as well as producing professional graduates … Continue reading MA in CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AND MANAGEMENT

With continual improvements for quality education and international atmosphere, Silpakorn University International College manifests the scheme of SUIC 2020 ‘Students First’ in responding to the dynamic environments of digital era.

  During this period of online learning and the worrying situation of Covid-19, SUIC would like to provide all of our students with an additional financial support measure of 5,000 baht each. This gesture is for students on all of our programs and SUIC will invest a total of 2.7 million baht in order to … Continue reading SUIC, We Care