Category Archives: News Release-en

ดาวน์โหลดจดหมายได้ที่นี่ เรื่อง        การชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ รอบที่ 1/2562 (แจ้งเตือนครั้งที่ 2) เรียน       ผู้ปกครองและนักเรียน ตามที่ท่านมิไม่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ส่วนที่เหลือในเวลาที่กำหนด (8-10 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ท่านชำระเป็นเงินสดได้ที่ ฝ่ายการเงิน ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) โดยท่านจะมียอดค่าปรับต่อวัน เช็คยอดค้างชำระได้จากเว็บไซต์: reg.su.ac.th (ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบดูได้จากไฟล์แนบ) โดยท่านจะมียอดค่าปรับต่อวัน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ (บางรัก) 02 639 7521-3 ต่อ 114   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้   ขอแสดงความนับถือ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส Source: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/833573 เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีหรือสาขาบริหารธุรกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับประเทศฝรั่งเศสและเพื่อเป็นการขอบคุณประเทศฝรั่งเศสสำหรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่มีต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ ฯพณฯ เอมมานูเอล มาครงประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐฝรั่งเศส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษา ของประเทศ ฝรั่งเศสในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาส ฝึกทักษะ วิชาชีพในประเทศ ฝรั่งเศส จุดแข็งของวิทยาลัยนานาชาติคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส นอกเหนือจากการเรียนทางด้านทฤษฎีแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือ เมื่อไม่นานมานี้ ผศ. ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ประเทศฝรั่งเศสและเยี่ยมนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่กำลังศึกษาหรือฝึกงานใน ประเทศฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้ นักศึกษาฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส ในขณะนี้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (BBA in Hotel Management) … Continue reading French Connections at Silpakorn University

ประกาศเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองบางท่านที่ไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองทราบและดำเนินการต่อไป กรุณาลงนามในหนังสือยินยอมให้ตรวจเอกสารการสำเร็จการศึกษา คลิ๊กที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร New students are required to sign on this letter to allow SUIC to proceed student’s high school certificate verification. Click here to download the letter. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ ชื่อและนามสกุลจะพบรหัสประจําตัวนักศึกษา เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th อีกครั้ง เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์ รหัสประจําตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้ช่อง “รหัสประจําตัว” ใน และ “รหัสผ่าน” … Continue reading New student registration procedure announcement

Announcement of Silpakorn University International College List of Successful Candidates for Bachelor Degree Programmes Academic Semester 1/2019 (Intake 2) ……………………………………………………… List of Successful Candidates for Bachelor Degree Programmes. Click here to see the official announcement. Bachelor of Fine Arts in Digital Communication Design          No. Application ID Name Surname Intensive English Art and Design 1 192202 … Continue reading Direct Admission Successful Candidates Announcement Intake 2

ประกาศกองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร URGENT! เรื่อง  กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ———————————–   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม      และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒             เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบกำหนดวันให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม  และชุดเครื่องแบบปกติขาวแก่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ตามวัน เวลา และสถานที่ กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะฯ สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติ วัน/เดือน/ปี     :  วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา              :  10.30 น. – 12.00 น. สถานที่           … Continue reading SU 2019 Graduation Gown

All SUIC students are eligible to receive a free N95 mask to prevent PM2.5 dust. Please bring your student ID card or citizen card when you come to collect at 8th floor from Khun Nong and Khun Air. For International students, please bring your photocopy of your passport.   #We will go through this tough … Continue reading SUIC, We Care

Open House 2019 Prospective students meet the representatives from SUIC’s interenational partners from Birminghamd City University, Vatel Hotel & Tourism Business School, Rennes School of Business, and Paris School of Business. THURSDAY JANUARY 24, 2019: 13.00 – 16.00 P.M. Room 809, 8TH FLOOR CAT TELECOM TOWER, BANGRAK, BANGKOK. International Partners’ Graduation Ceremony 2019 SUIC’s graduate … Continue reading Open House and Partners’ Graduation ceremony

The Series Seminar  “EVENT MARKETING For Luxury Industry”  การตลาดการจัดงานสำหรับอุตสาหกรรมลักซ์ชัวรี่    Organised by B.B.A.in Event and Leisure Marketing and B.B.A.in Luxury Brand Management   Silpakorn University International College, BBA programme in Event and Leisure Marketing and BBA programme in Luxury Brand Management, aims to contribute academic service to the society by integrating and updating new knowledges and … Continue reading The Series Seminar of Event Marketing for Luxury Industry