ด้วยศูนย์กลางกำลังสำรอง จะดำเนินการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย – หญิง) ปีการศึกษา 2560 จึงขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  ติดต่อกองกิจการนักศึกษา  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสมัครและรายงานตัว  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางที่อยู่เว๊บไซต์ด้านล่าง หรือ โทร : 02 – 623 – 6115 ต่อ 11453

ประกาศรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 – 5 (ชาย – หญิง) ปีการศึกษา 2560