เนืองด้วย มูลนิธิตั้งเซ๊กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ได้ประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครและรายละเอียด ได้ที่นี่
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ๊กกิม