มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ให้แก่นายเอมานูว์แอล มาครง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานแถลงข่าว ณ โรงแรมโซ โซฟิเทล กรุงเทพฯ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีมติมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ให้แก่นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อสดุดีผลงานอันโดดเด่นของนายเอมานูว์แอลในด้านดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมอบปริญญาอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ประมุขชาวต่างประเทศ โดยมีนายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานภายในงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย มาร่วมงานในฐานะแขกกิตติมศักดิ์

ในระหว่างงานแถลงข่าว ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กล่าวบรรยายถึงความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า เป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนที่มีมานานกว่า 30 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง และต้องการแสดงความขอบคุณด้วยการมอบปริญญาดังกล่าว

ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูต การาชง ก็ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างฝรั่งเศสกับไทย และกล่าวว่า ประธานาธิบดี มาครง รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกล่าวอีกว่า ประธานาธิบดี มาครง เป็นคนหนุ่ม อายุ 40 ปี แต่ได้ศึกษาทั้งทางด้านสาขาวิชาปรัชญา รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มีความสนใจด้านวัฒนธรรม และให้ความสำคัญอย่างลึกซึ้งกับภาษาฝรั่งเศส ซึ่งสาขาวิชาดังกล่าวเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นี้ให้แก่ประธานาธิบดี มาครง เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในด้านสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ยังกล่าวย้ำด้วยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดในอาเซียน ระหว่าง 400 000 ถึง 500 000 คน

อนึ่ง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวในวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศสในวันรุ่งขึ้นเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ต่อไป

เนื้อหาข่าวต้นฉบับจาก https://th.ambafrance.org/article4084

 

 

 

 

 

Organised by Silpakorn University International College (SUIC)