ดาวน์โหลดจดหมายได้ที่นี่

เรื่อง        การชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ รอบที่ 1/2562 (แจ้งเตือนครั้งที่ 2)

เรียน       ผู้ปกครองและนักเรียน

ตามที่ท่านมิไม่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ส่วนที่เหลือในเวลาที่กำหนด (8-10 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยอนุโลมให้ท่านชำระเป็นเงินสดได้ที่ ฝ่ายการเงิน ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) โดยท่านจะมียอดค่าปรับต่อวัน

เช็คยอดค้างชำระได้จากเว็บไซต์: reg.su.ac.th (ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบดูได้จากไฟล์แนบ) โดยท่านจะมียอดค่าปรับต่อวัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • วิทยาลัยนานาชาติ (บางรัก) 02 639 7521-3 ต่อ 114

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร